Kommunal Samling

Kommunal Samling är ett lokalt parti för utveckling av kommunens verksamhet utan bindningar till rikspolitiken. Vi vill samla goda idéer oavsett varifrån de kommer. Vi vill samverka i sakfrågorna utan prestige och ideologiska begränsningar.

Vi vill se en kommun där den enskildes behov och berättigade krav skall vara ledande i besluten.  Effektiv användning av den kommunala ekonomin är självklar. Minimera behovet av konsulter genom egen personal ger ekonomiska fördelar samtidigt som det ger kontinuitet.

Vi ser det som ett stort värde att kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg finns i kommunens olika geografiska delar. Barn skall ha nära till förskola, elever nära till skola och vårdbehövande äldre nära till boende vilket också underlättar för besök av anhöriga vilket är en viktig del av vården.

Trygghet i vardagen är grundläggande.

Kommunal samling Gagnef

jun 1, 2022 @ 15:57