Kommunal samling har i majoriteten under mandatperioden initierat och bidragit till att

 1. Utveckla demokratin i kommunen genom att återinföra facknämnderna inom skola,socialtjänst, kultur och fritid samt teknik.
 1. Organisera förvaltningsorganisationen efter den nya politiska organisationen.
 1. Öka kompetensen inom de kommunala förvaltningarna.
 1. Arbeta för att dimensionera olika former av äldreboende utifrån efterfrågan. Utbud skall finns i varje kommundel (östra/västra). Partiets förslag till lokalisering av demensboendet till Mockfjärd blev kommunens beslut.
 1. Bygga om Gagnefsgården i Kyrkbyn till Solgården som komplement till det nya framtida äldreboendet.
 1. Behålla Kyrkvillan i Djurås i kommunens ägo.
 1. Dimensionera barnomsorg och skola utifrån antal barn och elever. Ju yngre ju närmare skall de ha till förskola/skola.
 1. Bygga om Hedens skola i Mockfjärd till lärcentrum för vuxenutbildning.
 1. Erbjuda läxhjälp under terminerna och sommarskola.
 1. Bygga ut ridhuset i Mockfjärd.
 1. Bygga nya lägenheter (etapp 4) i Djurås.
 1. Ge arbetskläder till förskolans personal.
maj 23, 2018 @ 15:59