Barn- och utbildningsnämnden

Svante Hanses
Tel:     070-7829668
Email: svante.hanses@gagnef.se

 

Tekniska nämnden och Gagnefsbostäder

Lars-Erik Granholm
Tel:     070-3192467
Email: lars-erik.granholm@gagnef.se

 

Socialnämnden

Patrik Andersson
Tel:     073-1577726
Email: patrik.andersson@gagnef.se

 

Kultur- och fritidsnämnden

Ola Granath
Tel:     070-5851599
Email: olagranath@telia.com

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Curt Svärd
Tel:    070-6581691
Email: curt.svard@gagnef.se

aug 16, 2018 @ 12:18