Tankar kring ett kommunfullmäktigebeslut.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 3 maj 2018 beslöts att kommunen skall hyra det nya kommande äldreboendet i Mockfjärd av en privat extern aktör som ska bygga huset och äga huset. Äldreboendet i Mockfjärd skall alltså inte ägas av kommunen.

Partierna S,C och M ansåg att det blir billigare att hyra med ett hyreskontrakt på 25 år

Vi i Kosa tillsammans med MP, KD och L ansåg att Gagnefs kommun skall äga fastigheten och reserverade oss därför mot beslutet.

I Kosa anser vi det självklart att det blir billigare att äga än att hyra när det är en långsiktig investering.
Kostnaden för boendet är densamma då det är samma verksamhet som skall vara i byggnaden oavsett vem som äger den. Kommunen anger vilka behov som föreligger.
Enligt handlingarna är byggkostnaderna ca 140 miljoner. Entreprenören såväl som kommunen måste kalkylera med avskrivnings-, ränte- och driftkostnader. Dessa kostnader är i princip lika för alternativen.
En entreprenör som bygger och hyr ut till kommunen måste ha ett avkastningskrav på minst 4%. Det innebär att ägandet av en privat aktör kommer att kosta kommunen ca 5,6 miljoner per år (4% på 140 miljoner) i 25 år samt att kommunen inte ens äger fastigheten efter dessa år.

Hur många miljoner extra anser S, C och M att det får kosta genom att inte bifalla Kosas förslag?!

Hur stora vinster i välfärden förordar S, C och M?!

Kommunal samling Gagnef